Dofinansowanie dla Gminy Wierzbica w zakresie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

Umowa źródła ciepła 1

Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzbica” w wysokości 101.072,00 zł, co stanowi 99,99% kosztów kwalifikowanych zadania.

Umowa została podpisana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego delegatura w Radomiu w dniu 10 lipca 2020 r. w obecności Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszka Przybytniaka, Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa oraz Skarbnik Gminy Wierzbica Ireny Stańkowskiej.

Umowa źródła ciepła 1

Umowa źródła ciepła 2

Umowa źródła ciepła 3

Do góry