Zakończone zostały prace projektowe na przebudowę ulicy Kościuszki w Wierzbicy

Projekt 727 rys. 1

Zakończone zostały prace projektowe na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Wierzbica na odcinku od km 63+462 do km 64+610” tj. ul. Kościuszki w Wierzbicy.

Zadanie zostało zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego w celu uzyskania zgody nie wymagającej pozwolenia na budowę. Po pozytywnej akceptacji dokumentacji przez Wojewodę Mazowieckiego zostanie ona przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – głównego inwestora zadania.

Projekt 727 rys. 1Projekt 727 rys. 2Projekt 727 rys. 3

Do góry