Wojewoda Mazowiecki zezwolił na realizację inwestycji drogowej w Wierzbicy

Orzeł Godło Logo 2019

Wojewoda Mazowiecki zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica na odcinku od km 64+235 do km 64+305”, czyli przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) z drogą powiatową nr 3557W (ul. Kochanowskiego).

Decyzja Nr 47/SPEC/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.05.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica na odcinku od km 64+235 do km 64+305”, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Załącznik nr 1 – mapa poglądowa

Do góry