Nagroda za pomoc w znalezieniu sprawców podrzucenia odpadów chemicznych w Wierzbicy.

Nagroda Lafarge

Wójt Gminy Wierzbica informuje o wyznaczeniu nagrody 15 000,00 zł ufundowanej przez Lafarge Cement S.A. za informacje prowadzące do ujęcia sprawcy podrzucenia niebezpiecznych substancji chemicznych na terenie byłej cementowni Wierzbica.

Osoby mogące mieć informacje na ten temat prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Radomiu.

Zależy nam na znalezieniu sprawców, gdyż to nie pierwszy przypadek porzucenia takich odpadów na terenie naszej gminy.

Takie sytuacje stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców i nie możemy dopuścić, aby miały miejsce.

Odpady zostały sprawnie usunięte i przekazane do profesjonalnego unieszkodliwienia przez Lafarge Cement S.A.


Kontakt do Komendy miejskiej Policji w Radomiu +48 345 26 30


Nagroda Lafarge
dav

Do góry