Gmina Wierzbica otrzymała kolejne dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wierzbicy

Fundusze Europejskie Logo

Projekt Gminy Wierzbica pn. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica” na liście projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. Kwota otrzymanego dofinansowania przez Gminę Wierzbica wynosi: 1 372 974,63 zł.

Wartość projektu ogółem to kwota: 1 717 443,78 zł.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej – RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19


Lista projektów wybranych do dofinansowania (Gmina Wierzbica – pozycja nr 5)

 

Do góry