48 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wierzbica

Zdalna Szkoła 1

Gmina Wierzbica zakupiła 48 laptopów mogących służyć uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Wierzbica do zdalnego nauczania.

24 laptopy wraz z oprogramowaniem Gmina Wierzbica pozyskała w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego„, które trafią do Publicznych Szkół Podstawowych w Wierzbicy (12 szt.) i Rudzie Wielkiej (12 szt.). Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do zdalnego nauczania dla uczniów był możliwy dzięki powierzonemu grantowi Gminie Wierzbica przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 69 970,00 zł brutto.

Ponadto Gmina Wierzbica w ramach zakończonego projektu pn. „Podniesienie Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Mazowieckiego” również zakupiła 24 laptopy, które już zostały przekazane do Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej. Obie szkoły otrzymały po 12 laptopów, które mogą być udostępnione uczniom mającym ograniczone możliwości nauki zdalnej. Koszt zakupu laptopów wyniósł: 53 696,88 zł brutto.

Wszystkie 48 laptopów, które pozyskała Gmina Wierzbica zostały w całości zakupione ze środków zewnętrznych przy zerowym wkładzie własnym ze środków budżetu gminy.

 

Do góry