Zakończenie „Akcji Maseczka”

Akcja maseczka

W ubiegłym tygodniu zakończyła się „Akcja Maseczka” mająca na celu uszycie i dystrybucję dla mieszkańców gminy niezbędnej ilości masek ochronnych zalecanych do obowiązkowego noszenia  przez obywateli RP w miejscach publicznych na okoliczność zabezpieczenia się przed koronawirusem SARS Covid -19.

Z uwagi na zaistniałą sytuację braku na rynku detalicznym  masek ochronnych w chwili wprowadzenia stanu epidemicznego na terenie RP. w Gminie Wierzbica wśród  jej mieszkańców zrodziła   inicjatywa  mająca na celu uszycie i przekazanie dla mieszkańców  niezbędnych ilości masek.

W inicjatywie tej uczestniczyli:

  •  Pan Łukasz Jastrzębski – członek Rady Sołeckiej Wierzbica-Osiedle w zakresie: współpracy z podmiotami szyjącymi maski, oraz dystrybucji masek wśród mieszkańców gminy.
  • Dyrektor GOK – Pan Sławomir Kucharczyk  w zakresie : zakup i przekazanie  do podmiotów szyjących  100 m  tkaniny bawełnianej, oraz współpraca z podmiotami szyjącymi i koordynacja  w dystrybucji masek
  • Stowarzyszenie TEAM Zalesice w zakresie – zakup 100 m tkaniny bawełnianej niezbędnej do szycia masek
  • Pani Katarzyna Perłowska w zakresie: sponsor zakupu 100 m tkaniny bawełnianej niezbędnej do szycia masek
  • Pani Paulina Odzimkowska z Pracowni Artis Opus w zakresie:  sponsor zakupu 180 sztuk masek
  • Wójt Gminy Wierzbica Pan Zdzisław Dulias i wyznaczeni  pracownicy urzędu w zakresie zakupu i przekazania do podmiotów szyjących 300 m tkaniny bawełnianej, 5000 m  gumki, oraz nici niezbędnych do uszycia 6000 sztuk masek.

W akcję szycia masek włączyli się Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu gminy i wyznaczeni przez nich pracownicy,   oraz  mieszkańcy sołectw:  Dąbrówka Warszawska, Zalesic, Zalesic Kolonii, Rudy Wielkiej, Rzeczkowa, Wierzbicy – Kolonii, Łączan, Wierzbicy – Osiedla.

Przekazywaniem uszytych masek dla mieszkańców gminy zajęli się:

  • Sołtysi Sołectw
  • Druhowie OSP Rzeczków na terenie miejscowości Rzeczków Kolonia
  • Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z Jednostki Wojskowej w Radomiu na terenie miejscowości Wierzbica i Ruda Wielka.

W imieniu obdarowanych mieszkańców gminy, jak również w imieniu własnym składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom przeprowadzonej „Akcja Maseczka”

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry