Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie otwarcia Oddziału Przedszkolnego na terenie Gminy Wierzbica

Herb Wierzbica - Logo

W związku z niewielkim zainteresowaniem rodziców w sprawie uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wierzbica (łącznie 4 dzieci) Wójt Gminy Wierzbica podjął decyzję, aby otworzyć jeden oddział mieszczący się w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Wierzbicy ul. Krasickiego 36 w okresie od dnia 13.05.2020 do 24.05.2020.

Decyzja została podjęta po przeanalizowaniu zebranych opinii i deklaracji rodziców dzieci na temat zapotrzebowania na uruchomienie opieki w placówkach. O tym kiedy pozostałe placówki zaczną funkcjonować zdecydują wyniki zbieranych deklaracji oraz rozwoju sytuacji związanej ze stanem epidemii w Polsce.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry