Opłatkowe spotkanie z seniorami w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

Zgodnie z wieloletnią tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, 14 stycznia 2014 r. na Opłatkowe spotkanie z seniorami przybyli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy oraz babcie i dziadkowie uczniów naszej szkoły.

Miłych gości powitała dyrektor szkoły pani Aneta Mazur. Wójt gminy pan Dariusz Myśliwiec złożył zebranym gościom życzenia noworoczne, do których przyłączyła się sekretarz gminy pani Monika Banaczek. Ks. kan. Jan Chodelski odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Jezusa i życzył obecnym błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok.

W miłej, świątecznej atmosferze, przy  zastawionych tradycyjnymi potrawami stołach i po złożeniu sobie życzeń, goście  obejrzeli „Jasełka na wesoło” w wykonaniu uczniów klasy II a. Występ małych aktorów wywołał uśmiech i łzy wzruszenia, a niepowtarzalną atmosferę tego spotkania podkreślała dekoracja sali, kolędy i pastorałki.

Anna Bobrowska

Do góry