Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Wierzbicy

Rekrutacja żłobek 2020

Gmina Wierzbica planuje uruchomienie z dniem 1 maja 2020 roku Gminnego Żłobka w Wierzbicy dla 40-tu dzieci.
Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, które zamieszkują na terenie Gminy Wierzbica. 
Żłobek jest formą wsparcia dla matek powracających do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub opiekuńczego oraz dla matek bezrobotnych w celu umożliwienia im podjęcia pracy.

W celach rekrutacyjnych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy do dnia 16 marca 2020 roku następujące dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie o dochodach
  3. Oświadczenie o liczbie dzieci
  4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  5. Oświadczenie o niepełnosprawności
  6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  7. Oświadczenie o osoby biernej zawodowo
  8. Oświadczenie osoby pracującej
  9. Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko

Druki do pobrania na stronie internetowej:

Szczegółowe kryteria rekrutacji określone zostaną w „Regulaminie rekrutacji do Żłobka w Wierzbicy”.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry