Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Wierzbicy

Rekrutacja żłobek 2020

EFS Plakat 2020


Projekt Gminy Wierzbica pn. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica” ogłasza rekrutację do Gminnego Żłobka w Wierzbicy.

Żłobek jest formą wsparcia dla matek powracających do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub opiekuńczego oraz dla matek bezrobotnych w celu umożliwienia im podjęcia pracy.

Projekt zakłada stworzenie warunków do podjęcia/powrotu po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem dla rodziców dzieci od 6-go do 3 roku życia oraz stworzenie warunków dla osób które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

Regulamin rekrutacji – AKTUALNY

Regulamin rekrutacji – UWAGA !!! Nieaktualny

Regulamin rekrutacji – UWAGA!!! Nieaktualny

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie kandydatki na uczestniczkę o miejscu zamieszkania

Oświadczenie kandydatki na uczestniczkę pracującej

Oświadczenie kandydatki na uczestniczkę biernej zawodowo

Oświadczenie kandydatki na uczestniczkę o chęci powrotu na rynek pracy

Oświadczenie kandydatki na uczestniczkę o dochodach

Oświadczenie kandydatki na uczestniczkę o liczbie dzieci

Oświadczenie kandydatki na uczestniczkę o niepełnosprawności

Oświadczenie kandydatki na uczestniczkę samotnie wychowującej dziecko


Pasek Fundusze


REKRUTACJA

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy ponawia rekrutację dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, które zamieszkują na terenie Gminy Wierzbica.

Żłobek jest formą wsparcia dla matek powracających do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub opiekuńczego oraz dla matek bezrobotnych w celu umożliwienia im podjęcia pracy.

W celach rekrutacyjnych należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wierzbicy do dnia 31 maja 2020 roku następujące dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie o dochodach
  3. Oświadczenie o liczbie dzieci
  4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  5. Oświadczenie o niepełnosprawności
  6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  7. Oświadczenie o osoby biernej zawodowo
  8. Oświadczenie osoby pracującej
  9. Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko

Druki do pobrania na stronie internetowej:

Do góry