Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Herb Wierzbica - Logo

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Treść ogłoszenia

Do góry