Budżet gminy Wierzbica na 2020 rok uchwalony

Herb Wierzbica - Logo

Radni Gminy Wierzbica przyjęli projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. „Za” głosowało dziewięciu radnych, sześciu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała zakłada plan dochodów w łącznej kwocie 45 709 845,00 zł, plan wydatków – 44 999 845,00 zł czy planowaną nadwyżkę w wysokości 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

– Najważniejsze, że budżet został przez radnych zaakceptowany i przyjęty. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak jego realizacja, ale przede wszystkim będziemy zabiegać o fundusze zewnętrzne, dofinasowania, aby dalej zmieniać Gminę Wierzbica – mówi Wójt Zdzisław Dulias.

Przy okazji radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2026.

Do góry