Informacja ws. wstrzymanej pracy Oczyszczalni Ścieków

Herb Wierzbica - Logo

W związku z wydaną decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie delegatura w Radomiu nakazującej wstrzymanie pracy Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy, informujemy, że oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki doprowadzane kanalizacją sanitarną od mieszkańców. Wstrzymano natomiast odbiór ścieków dowożonych do stacji zlewnej oczyszczalni.

Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym został złożony wniosek o podjęcie wstrzymanej działalności oczyszczalni ścieków. W związku z tym, że wyniki analiz próbek pobieranych do badania ścieków w punkcie wskazanym dla gminy w pozwoleniu wodno-prawnym (to jest na terenie oczyszczalni) są prawidłowe.

Zanieczyszczenia występowały w miejscu oddalonym około 3,5 km od oczyszczalni. Zatem zanieczyszczenia nie pochodziły z oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Wierzbica
         /-/ Zdzisław Dulias          

Kierownik ZWiK w Wierzbica
/-/ Jacek Małek


Oczyszczalnia Ścieków w Wierzbicy działa w pełnym zakresie

Do góry