Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych

Treść Zarządzenia Nr 3/2020 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2020 roku

Do góry