Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.01.2020 roku o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Herb Wierzbica - Logo

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz § 4 ust. 1 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Wierzbica w sprawie określenia trybu i zasad działania Komisji konkursowych do prowadzenia otwartych konkursów ofert, Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i zaprasza do przekazywania zgłoszeń.

Treść ogłoszenia


Więcej na stronie BIP: http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=408

Do góry