Poznaj i uratuj dla potomności historię swoich rodzinnych stron

LGD 2016

Działająca na terenie Waszej gminy Lokalna Grupa Działania WSPÓLNY TRAKT realizuje w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI i AKTYWNI RAZEM (Polska) oraz ALTO CASERTANO (Włochy) międzynarodowy projekt współpracy „Dziedzictwo dla przyszłości ANCHOR”. Prjjekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest archiwizacja społeczna, czyli tworzenie archiwów w efekcie celowej działalności obywatelskiej. Chcemy by młodzi mieszkańcy naszego obszaru zgromadzili i zachowali dla potomnych, wiedzę, dokumenty i zdjęcia dotyczące historii swoich rodzinnych stron. Źródłem tej wiedzy będą mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania pamiętający dawne czasy, wydarzenia, które wtedy miały miejsce,czy też warunki, w jakich wtedy przyszło im żyć – członkowie rodzin, sąsiedzi, znajomi i inni. To z nimi młodzi ludzie przeprowadzą i zarejestrują (dźwięki obraz) wywiady dotyczące przeszłości.

Poprzez ten projekt chcemy nie tylko zachować, z pomocą starszych mieszkańców, nasze dziedzictwo historyczne i przybliżyć je młodemu pokoleniu, ale także zbliżyć do siebie obie grupy wiekowe. Chcemy też przybliżyć polską historię naszym włoskim przyjaciołom, a sami – lepiej poznać ich historię, dzięki planowanym wizytom zagranicznym młodych uczestników projektu.

Zgromadzone materiały zostaną udostępnione zainteresowanym historią obszaru, m.in. w trakcie lokalnych i ogólnopolskich imprez, w formie publikacji, a także wykorzystane do filmu promującego archiwizację społeczną jako metodę zachowania dziedzictwa oraz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 18-35lat (do prowadzenia wywiadów) oraz osoby powyżej 60 roku życia (jako źródła wiedzy o przeszłości).

Ostateczny skład uczestników ustali komisja składająca się 2 osób zarządzających projektem na podstawie zgłoszeń (wstępna selekcja) | rozmów kwalifikacyjnych (ostateczna selekcja), biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • wiek, motywację, komunikatywność, znajomość zagadnień/doświadczenie w zakresie ar społecznej, empatię dla seniorów — w odniesieniu do grupy wiekowej 18-35,
  • wiek, komunikatywność, doświadczenie. życiowe/zakres tematyczny posiadanych informacji historycznych — w odniesieniu do grupy 60+

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 28 stycznia 2020 r.
i kontakt z Lokalną Grupą Działania WSPÓLNY TRAKT
ul. Wojska Polskiego 5, 26-640 Skaryszew
tel.: 733 828 933, 504 094 459
e-mail: lgd@wspólnytrakt.pl
www.wspolnytrakt.pl

Więcej informacji na stronie LGD Wspólny Trakt:
http://www.wspolnytrakt.pl/turystyka/poznaj-i-uratuj-dla-potomnosci-historie-swoich-rodzinnych-stron/

 

Do góry