Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Herb Wierzbica - Logo

Zarządzenie Nr 29/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy z dnia 28.11.2019 w sprawie: w sprawie odpracowania dnia 27.12.2019 r. roku w sobotę 07.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018r z poz. 917 ) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2018r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 i poz.1669)
i ustawą z dnia 18 stycznia z 1951 o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 90), Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zarządza co następuje: 

  • 1. Ustanawiam 27 grudnia /tj. piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy z wyłączeniem opiekunek domowych przy jednoczesnym obowiązku odpracowania w dniu 07 grudnia 2019 roku /tj. sobota/.
  • 2. W dniu 07 grudnia 2019 roku ustanawiam godziny pracy od 7:30 do 15:30, które są także godzinami przyjęć interesantów.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do góry