Jubileusz 100-lecia nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach

Jubileusz 100-lecia PSP Polany

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla naszej społeczności szkolnej i lokalnej był Jubileusz 100-lecia nauczania w Polanach oraz nadania naszej szkole imienia Jana Kochanowskiego.

Ta niezwykła uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej w kaplicy św. Wojciecha w Polanach. To tutaj zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz lokalna społeczność. Uroczystość uświetnili:

  • Starosta Radomski Waldemar Trelka,    
  • Wojciech Nalberski – Kuratorium Oświaty w Radomiu
  • Bogusław Bek – Instytut Pamięci Narodowej w Radomiu,                                                  
  • Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias,
  • Sekretarz Gminy Wierzbica Renata Leśniewska                                                
  • Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica Kazimierz Szczęsny,
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica Sławomir Lisek,                                                        
  • Radna Powiatu Radomskiego Małgorzata Klocek,                         
  • Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wierzbica,                                        
  • Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach.

Mszę celebrował ksiądz proboszcz Julian Sobczyk, który w swojej homilii nawiązał do nauk płynących z utworów Jana Kochanowskiego, stwierdził również, że są one aktualne także i dziś, dlatego młodzież będzie mieć dobry wzór do naśladowania.

Pani Dyrektor szkoły Agnieszka Wasil poprosiła księdza proboszcza o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach. W liturgii czynnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły wspólnie z zespołem „Czerwone korale” pod przewodnictwem pani Marzeny Kacprzak.

Po zakończonej mszy uroczystym przemarszem udaliśmy się z poświęconym sztandarem z kaplicy do szkoły. Sztandar uroczyście wprowadził do szkoły główny sponsor  – reprezentant Lafarge Cement S.A. pan Wojciech Chudzik. W szkole Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości i rozpoczęła się Uroczysta Akademia poświęcona historii nauczania  w Polanach. Części artystycznej przyświecały patriotyczne tony.

Aktu nadania imienia szkole dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Kazimierz Szczęsny, który odczytał stosowną uchwałę, następnie przekazał akt pani dyrektor. Z wielkim szacunkiem i pieczołowitością pani dyrektor Agnieszka Wasil przejęła sztandar szkoły i przekazała go uczniom. Poczet sztandarowy zaprezentował sztandar zgromadzonym.

Sztandar ma kształt kwadratu obszytego złotymi frędzlami. W centralnej części awersu widnieje portret Jana Kochanowskiego i nazwa szkoły. Rewers stanowi godło państwowe na czerwonym tle. Wokół orła widnieją napisy:  BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA oraz data A.D.2019

Sztandar dla społeczności szkolnej ma znaczenie symboliczne – to znak Polski, ale i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

W dalszej części  nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów, którzy zobowiązali się dbać o honor i dobre imię szkoły.

Odśpiewaliśmy uroczyście hymn państwowy oraz hymn szkolny napisany do słów z IX Pieśni Poety z Czarnolasu, muzykę skomponował Pan Tomasz Zakrzewski we współpracy z panią Marzeną Kacprzak. Ten piękny hymn będzie uświetniał uroczystości naszej szkoły.

Pani Dyrektor Agnieszka Wasil wręczyła podziękowania dla  osób, które włożyły wiele serca i  zaangażowania oraz dołożyli wszelkiej pomocy, aby ta piękna uroczystość  Jubileuszowa odbyła się. Następny punkt stanowiły okolicznościowe przemówienia. Goście poproszeni zostali też o pamiątkowy wpis do kroniki szkolnej. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem- tortem.

Nadanie imienia szkole to święto, które na długo pozostanie w naszych sercach  i naszej pamięci. Stawianie sobie coraz to nowych celów, zdobywanie wiedzy, kształcenie właściwej postawy obywatelskiej to zadania i wyzwania dla uczniów naszej szkoły, którzy od dzisiejszego dnia będą starali się godnie reprezentować szkołę imienia najznakomitszego poety doby renesansu, człowieka prawego, troszczącego się  o Ojczyznę – Jana Kochanowskiego – Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej  w Polanach.

,, Nie porzucaj nadzieje,
jakoć sie kolwiek dzieje”

Jan Kochanowski


Do góry