Informacja o naborze deklaracji w ramach programu ,, Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Herb Wierzbica - Logo

Urzędu Gminy w Wierzbicy informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowania  typu Big Bag.

Gmina Wierzbica  wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, jednakże aby ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne mieszkańcy, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie Gminy Wierzbica  winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbicy (w załączeniu) oraz u Sołtysów.

Sposób składania informacji:

Sekretariat;
Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica

Termin składania informacji: do dnia 29.11.2019 r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!!!


Deklaracja folia rolnicza

Do góry