Miejsca pamięci w Gminie Wierzbica

Wszystkich Świętych 2019

W związku ze zbliżającymi się świętami Wszystkich Świętych oraz Narodowym Świętem Niepodległości, pragniemy zaprezentować Państwu miejsca pamięci, które są związane z historią Polski i Gminy Wierzbica.

  1. Cmentarz Choleryczny w Wierzbicy – znajduje się w pobliżu ul. Jodłowej nieopodal Zalesic Kolonii. Powstanie cmentarza jest związane z epidemią cholery i datowane jest na XIX w. Na cmentarzu znajdują się 2 pomniki z końca XIX w. i 2 krzyże. W październiku 2019 r. staraniem druhów z OSP Wierzbica, OSP Wierzbica Kolonia i OSP Zalesice cmentarz został oczyszczony i uporządkowany.
  1. Mogiły żołnierzy AK w Wierzbicy – znajdują się na Cmentarzu Parafialnym nieopodal głównego wejścia. Pochowani tam są Bogdan Terajewicz „Śmiały” poległy 07.03.1944 r. i nieznany żołnierz z 25 pułku piechoty AK. W północno-wschodniej części „starego” cmentarzu znajduje się również grób nieznanego żołnierza. Mogiły zostały oczyszczone przez Mieszkańców Wierzbicy, zaś licznie zapalone znicze upamiętniające poległych żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny zostawią dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Betania”.
  1. Cmentarz Wojenny w Rudzie Wielkiej – znajduje się na pagórku w lesie po prawej stronie drogi wiodącej z Rudy Wielkiej do Orońska. Cmentarz został założony w 1915 r. przez Państwa Centralne (tj. Austro-Węgry i Niemcy), pochowano na nim żołnierzy wszystkich państw zaborczych walczących podczas I wojny światowej. Cmentarz po zdewastowaniu w 2018 r. został staraniem Gminy Wierzbica częściowo odrestaurowany. Cmentarzem opiekują się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej, regularnie porządkując jego teren.
  1. Mogiły w Lesie Polańskim – znajdują się w lesie w pobliżu tzw. „Błót” między Pomorzanami i Pakosławiem. Pochowani tam są „Marios” żołnierz Powstania Styczniowego oraz Stefan Stępniewski „Sęk” plutonowy AK, poległy 29.07.1944 r. Mogiłami opiekują się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach, którzy regularnie je porządkują oraz mieszkańcy okolicznych wsi, którzy dokonują napraw mogił.
  1. Mogiła i pomnik w Zalesicach – mogiła Powstańca Listopadowego kapitana Samuela Bielaka (kawalera Krzyża Wojskowego „Virtuti Militari”) znajduje się na polu, za zabudowaniami mieszkalnymi natomiast pomnik poświęcony powstańcowi znajduje się przy drodze na posesji prywatnej, na którym błędnie określono go jako kapitana Samuela Bielińskiego poległego podczas Powstania Styczniowego. Miejscami pamięci opiekują się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach. Robiąc porządki, a w tym szczególnym czasie zadumy zapalają znicze.

Do góry