Gmina Wierzbica zakończyła drugi w tym roku program utylizacji azbestu

Azbest 2016

W bieżącym roku Gmina Wierzbica dwukrotnie brała udział w projekcie współfinansowanym ze środków WFOSiGW w Warszawie a obejmującym odbiór i utylizację  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica. W ramach zadania zebrano łącznie 97.02 ton odpadów – płyt eternitowych z 45  budynków zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych.

Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie w roku 2020 jak również śledzenia strony internetowej  w celu monitorowania terminu naboru wniosków na rok przyszły.

Sprawę prowadzi Referat Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami 
tel 48 61836 17 e-mail: srodowisko@wierzbica.pl

Do góry