Jubileusz 60-lecia PSP w Łączanach

60-lecie PSP Łączany 1

25 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Łączanach miało miejsce szczególne wydarzenie – jubileusz 60-lecia.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, celebrowana przez księdza proboszcza parafii w Łączanach Roberta Szewczyka i księdza wizytatora z Wydziału Katechetycznego w Radomiu – dr Dariusza Frydrycha. Po mszy świętej wszyscy zebrani goście udali się do szkoły.

Tam, uroczystego otwarcia dokonała dyrektor Bożena Gołda. Przywitała zaproszonych gości: przedstawicieli organu prowadzącego szkołę – Wójta Zdzisława Duliasa i sekretarz Renatę Leśniewską, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny – dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu – Wojciecha Nalberskiego, radną powiatu radomskiego – Małgorzatę Klocek, radnych Gminy Wierzbica  -Sławomira Liska i Małgorzatę Winiarską, prezes Międzygminnego Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Alinę Nowacką, dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Łączanach – Katarzynę Duralską oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy – Anetę Podkowę, Ewę Błeszyńską – przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Łączanach, sołtysa wsi Łączany – Janusza Rolę, sołtysa Suliszki i jednocześnie przewodniczącą Rady Rodziców szkoły – Annę Piątek, byłych i obecnych nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

– Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają              w pamięci. Trudno jest być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Dzień ten skłania do refleksji, wspomnień i kreślenia planów na przeszłość – mówiła dyrektor Gołda.

Następnie uczniowie klasy pierwszej wystąpili z programem artystycznym, po którym zostali pasowani na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach. Kolejnym punktem programu była akademia przygotowana  przez uczniów starszych klas.

Wysłuchaliśmy wówczas ciewostek z życia szkoły i  piosenek w wykonaniu uczniów.

Po akademii wszyscy obejrzeli 60 lat historii szkoły, w postaci bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej. W budynku szkoły można było zobaczyć wystawę zdjęć.

Wójt Zdzisław Dulias przekazał również dyrektor Gołdzie symboliczny czek na utworzenie nowej pracowni informatycznej.

W imieniu nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich.

60-lecie PSP Łączany

60-lecie PSP Łączany 3

60-lecie PSP Łączany 2

Do góry