Modernizacja pomieszczenia socjalnego w OSP Rzeczków

MIAS 2019 Rzeczków

W strażnicy OSP Rzeczków zmodernizowane zostało pomieszczenie socjalne.

Przypomnijmy, że Gmina Wierzbica pozyskała na ten cel dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, w wysokości 10 tysięcy złotych.

Do góry