Współorganizacja projektu „Poznajmy teatr” przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łączanach

Amfiteatr

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach pani Bożena Gołda podpisała umowę na współorganizację projektu „Poznajemy teatr” z Miejskim Ośrodkiem Kultury „AMFITEATR”.

W ramach konkursu przyznano 6 nagród w kwocie do 6000 brutto. Jedną z nich otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach na realizację działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor oświaty.

Jest to pierwszy projekt kulturalnooświatowy w Łączanach, dający uczestnikom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach teatralnych i wycieczkach w ciągu dwóch miesięcy. Umożliwi on dzieciom ich rozwój , budowanie poczucia własnej wartości , dumy z przynależności do społeczności szkolnej .

Poznajmy teatr

Do góry