Jubileusz 100-lecia OSP Rzeczków

100-lecie OSP Rzeczków

15 września 2019 roku na placu przed strażnicą odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczkowie, które rozpoczęto polową mszą świętą odprawioną przez Kapelana Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy – ks. Juliana Sobczyka oraz ks. Marcina Gregiela i ks. Bartłomieja Goździewskiego. Mszę świętą uświetniła muzyczna oprawa scholi działającej przy kościele pw. św. Stanisława bpa i m. w Wierzbicy oraz siostra zakonna Zgromadzenia Rodziny Maryi w Wierzbicy.

Na polową mszę świętą, która w Rzeczkowie odbywa się co 10 lat, licznie przybyli mieszkańcy Sołectwa Rzeczków i Ruda Wielka, a także przyjezdni goście.

Po mszy świętej kolejnym punktem uroczystości było Złożenie Meldunku przez Dowódcę Uroczystości dh Zygmunta Jęczyńskiego, powitanie zaproszonych gości przez Prezesa OSP Rzeczków dh Jerzego Jęczyńskiego w osobach:

 • V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Mazowieckiego, jednocześnie pełniącego funkcję doradcy Marszałka Województwa Mazowieckiego dh Zbigniewa Gołąbka
 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. Marka Krassowskiego
 • Wójta Gminy Wierzbica Zdzisław Duliasa
 • Skarbnik Gminy Wierzbica Ireny Stańkowskiej
 • Radnej Powiatu Radomskiego Małgorzaty Klocek
 • Przewodniczącego Rady Gminy w Wierzbicy Kazimierza Szczęsnego
 • V-ce Przewodniczącego Rady Gminy w Wierzbicy Sławomira Liska
 • Radnego Rady Gminy Wierzbica oraz pełniącego równocześnie funkcję Sołtysa Sołectwa Rzeczków Mariusza Szyszki
 • Radnych Rady Gminy w Wierzbicy:
  • Agnieszkę Włoskowicz
  • Małgorzatę Winiarską
  • Jerzego Kalugę
  • Damiana Tomczyka
  • Damiana Czarneckiego
  • Damiana Zielonkę
  • Tomasza Ziółczyńskiego
  • Kamila Nogaja
  • Łukasza Kuźduba
  • Marka Szczepińskiego
  • Marka Matejskiego
  • Karola Lecha
 • V-ce Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Grzegorza Zawiszy
 • Sekretarza Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Mariana Kruszewskiego
 • Członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Piotra Łyżwy
 • Pocztów Sztandarowych:
  • OSP Ruda Wielka
  • OSP KSRG Wierzbica
  • OSP Polany
  • OSP Zalesice
  • OSP Łączany
  • OSP Wierzbica Kolonia
 • Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy – Sławomira Kucharczyka
 • Pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy – Tomasza Zakrzewskiego
 • Przedsiębiorców wspierających Ochotniczą Straż Pożarną w Rzeczkowie:
  • Mariana Brusika
  • Marka Wakułę
  • Tomasza Wakułę
  • Jana Dziurzyńskiego
  • Romana Dziurzyńskiego
  • Artura Dziurzyńskiego
  • Marzenę Jarząbek
  • Marcina Jarząbka
 • Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczkowie

Po przywitaniu zaproszonych gości, odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Następnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień:

 • Złotym Znakiem Związku została odznaczona jednostka OSP Rzeczków. Wręczenia Złotego Znaku Związku dokonał dh Zbigniew Gołąbek.
 • Szczególne podziękowania od Druhen i Druhów strażaków OSP Rzeczków były kierowane do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Wielkiej, której członkowie swoim zaangażowaniem i wsparciem w dużym stopniu przyczynili się do rozwoju obu jednostek OSP.
 • Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
  • Dh Jan Majewski
  • Dh Zygmunt Jęczyński
  • Dh Jan Wnukowski
 • Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeniu zostali:
  • Dh Tomasz Grzmil
  • Dh Zbigniew Majewski
 • Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali:
  • Dh Jarosław Jęczyński
  • Dh Bartosz Tarabasz
  • Dh Emilian Stańkowski
  • Dh Michał Iwanicki
  • Dh Krystian Bednarczyk
  • Dh Patryk Bednarczyk
 • Odznakę za Wysługę 45 Lat otrzymali:
  • Dh Wojciech Wakuła
  • Dh Jan Wnukowski
 • Odznakę za Wysługę 40 Lat otrzymali:
  • Dh Jerzy Jęczyński
  • Dh Zygmunt Jęczyński
  • Dh Czesław Tarabasz
 • Odznakę za Wysługę 35 Lat otrzymał:
  • Dh Sławomir Minda
 • Odznakę za Wysługę 30 Lat otrzymał:
  • Dh Andrzej Jarząbek
 • Odznakę za Wysługę 25 Lat otrzymali:
  • Dh Tomasz Grzmil
  • Dh Zbigniew Majewski
  • Dh Szczepan Minda
  • Dh Roman Ciemięga
 • Odznakę za Wysługę 20 Lat otrzymał:
  • Dh Wojciech Wnukowski
 • Odznakę za Wysługę 10 Lat otrzymali:
  • Dh Magda Jęczyńska
  • Dh Iwona Jęczyńska
  • Dh Roksana Bednarczyk
  • Dh Krystian Bednarczyk
  • Dh Patryk Bednarczyk
  • Dh Adrian Mosioł
  • Dh Jarosław Jęczyński
  • Dh Bartosz Tarabasz
  • Dh Przemysław Grzmil
  • Dh Emilian Stańkowski
  • Dh Łukasz Tarabasz

Jednostka OSP Rzeczków została również wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, który odznaczył ją Medalem Pamiątkowym „PRO MASOVIA”. Ponadto dyplomy uznania za zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze oraz cenną działalność społeczną od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali:

 • Irena Stańkowska
 • Marian Brusik
 • Dh Wojciech Wakuła
 • Dh Jan Wnukowski
 • Dh Jan Majewski
 • Dh Jerzy Jęczyński
 • Dh Zygmunt Jęczyński
 • Dh Zbigniew Majewski
 • Dh Emilian Stańkowski

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przekazał również jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczkowie sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych tj. hełmy wraz z latarkami, rękawice i buty specjalne.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczkowie wyróżniła podczas uroczystości druhny i druhów, którzy w znaczny sposób przyczynili się do rozwoju jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczkowie:

 • Dh Kinga Sekulska
 • Dh Roksana Bednarczyk
 • Dh Iwona Jęczyńska
 • Dh Magda Jęczyńska
 • Dh Patrycja Basiak
 • Dh Damian Tuzimek
 • Dh Adrian Mosioł
 • Dh Wojciech Wnukowski
 • Dh Brajan Wnukowski

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczkowie oraz poświęcenie tablicy przez Kapelana Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy ks. Juliana Sobczyka. Po czym, w celu upamiętnienia założycieli jednostki, została uruchomiona strażacka syrena.

Obchody Jubileuszu 100-lecia OSP Rzeczków uświetnił również występ Koła Gospodyń Wiejskich z Rzeczkowa, które zaprezentowały trzy utwory biesiadne.

Na koniec oficjalnych uroczystości, zaproszeni goście zabierali głos, gratulując strażakom z Rzeczkowa 100-nej rocznicy Jubileuszu oraz dokonywali wpisów do księgi pamiątkowej.

Do góry