Pozytywnie rozpatrzony drugi w 2019 roku wniosek ws. dofinansowania zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica”

WFOŚiGW w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica” został rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 21.08.2019 r. pozytywnie.

Uchwałą Zarządu przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 7 209,40 zł, co stanowi do 100% kosztu kwalifikowanego zadania.

Azbest nr 2 2019

Do góry