Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie składania wniosków suszowych

Herb Wierzbica - Logo

W związku z opublikowanym w dniu 24.07.2019 roku przez IUNG w Puławach raportu w sprawie wystąpienia na terenie gminy Wierzbica niekorzystnych warunków atmosferycznych (suszy) uprzejmie proszę zainteresowanych rolników i producentów rolnych, u których wystąpiły szkody na glebach kat. I (gleba lekka piaszczysta) w zbożach jarych, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rośliny strączkowe i krzewy owocowe o składanie w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 roku wniosków o oszacowanie zaistniałych strat.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok
  • kopie zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
  • (IRZ) lub kserokopie księgi stada lub paszportu

Przy wypełnianiu wniosku pamiętać należy aby powierzchnia zgłoszonych strat była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do ARiMR względem dopłat bezpośrednich.

Wnioski należy składać przed zbiorem upraw. Szacowaniu podlegać będą tylko uprawy objęte suszą zgodnie z prowadzonym monitoringiem i nieskoszone.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Wierzbicy pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu.

Informacji na powyższy temat można uzyskać w pokoju nr 21 bądź pod telefonem 48 618 36 16.


WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

Do góry