Kolejne dofinansowania dla Gminy Wierzbica

Umowa 1 2019

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Ponad 1,3 mln zł z budżetu Mazowsza trafiło do powiatu radomskiego, w tym Gminy Wierzbica.

O rozstrzygnięciu wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 i 50 tys. zł na pięć zadań dla naszej gminy, pisaliśmy już tutaj.

Ponadto nasza gmina pozyskała 12 tysięcy złotych na remont posadzki w garażu strażnicy OSP w Rzeczkowie oraz aż 95, 250 tys. zł na budowę boisk sportowych na działkach gminnych w miejscowości Łączany.

W spotkaniu, które odbyło się w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego, podczas którego podpisano stosowne umowy, wzięli udział: Skarbnik Irena Stańkowska, Sołtys z Łączan Janusz Rola, Sołtys z Suliszki Anna Piątek oraz przedstawiciel Zarządu OSP Rzeczków dh Emilian Stańkowski.


Wykaz zadań, na które Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie:

  1. Zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka, na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
  2. Zadanie pn. Przebudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Sołectwie Suliszka współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
  3. Zadanie pn. Odnowa zieleni gminnej na działce gminnej nr 2085/7 położonej w Wierzbicy współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
  4. Zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Polany Kolonia współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
  5. Zadanie pn. Modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Rzeczków współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

Umowa 1 2019

Umowa 2 2019

Do góry