Informacja dla osób składających wniosek o Świadczenia Wychowawcze (500+)

Herb Wierzbica - Logo

Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia mieszkańców Gminy Wierzbica, iż w związku ze zmianą Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2018.2134 t.j. z dnia 13.11.2018 r.) dotyczącej Świadczeń Wychowawczych (500+) informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019-2021 powinny zawierać wszystkie dane dzieci do ukończenia 18 roku życia.

Do góry