50 tys. zł na pięć zadań

Mazowieckie - Logo

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2019” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019” obejmuje 1178 zadań zgłoszonych przez 264 gminy.

Informujemy, że Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie w wysokości (łącznie) 50 tysięcy złotych – na pięć zadań (każde po 10 tys.).

Chodzi o następujące zadania:
1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Polany Kolonia;
2) Odnowa zieleni gminnej na działce gminnej nr 2085/7 położonej w Wierzbicy;
3) Modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku strażnicy OSP Rzeczków;
4) Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka, na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach;
5) Przebudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Sołectwie Suliszka.

Do góry