Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego M2 w Wierzbicy ul. I. Krasickiego 14

Nieruchomość

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 17 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 14 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 300/12011 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/4

Więcej na stronie BIP: http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=23&a=135&n_id=5633

Do góry