Informacja Urzędu Gminy w Wierzbicy w sprawie przyjmowania wniosków na utylizację azbestu w 2020 r.

Azbest 2016

Urząd Gminy w Wierzbicy informuję, że od dnia 15.01.2020 roku do dnia 31.01.2020 r. przyjmuje wnioski na utylizację azbestu pochodzącego z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu Gminy Wierzbica.

Podstawą o ubieganie się o pokrycie kosztów utylizacji azbestu jest posiadanie uregulowanego stanu prawnego nieruchomości oraz dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na wymianę pokrycia dachowego wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomiu – Wydział Budownictwa i Architektury.

Wnioski oraz wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy – pokój nr 22 – tel. 48 618 36 17.

Załączniki do pobrania:

Do góry