Zewnętrzne fundusze na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Mazowieckie - Logo

Gmina Wierzbica otrzyma 145 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany.

Wkrótce, przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 47,4 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiatach białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim i zwoleńskim. Za blisko 7,2 mln zł samorządy zrealizują 71 inwestycji drogowych. W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 289 zadań o wartości 30 mln zł. W piątek umowy w tej sprawie z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

– Rekordowe 7,2 mln zł w skali całego Mazowsza trafia dziś do subregionu radomskiego. Nasi samorządowcy zrealizują aż 71 inwestycji. To będą przedsięwzięcia ważne zarówno z punktu widzenia mieszkańców, bo ułatwią im dojazd do gruntów rolnych i domów, ale też dla rozwoju regionu. Potwierdzi to każdy samorządowiec – dobre drogi to podstawa rozwoju każdej miejscowości. Gratuluję wszystkim beneficjentom i życzę sprawnej realizacji przedsięwzięć – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W piątek w Radomiu umowy dotacyjne podpisali przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego.

Samorządowcy zrealizują w sumie 71 inwestycji drogowych za łącznie 7,2 mln zł.

Na ogłoszony w 2018 r. nabór na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wpłynęło 365 wniosków, z czego 289 zostanie dofinansowanych. Na ten cel ze środków budżetu Mazowsza przeznaczono 30 mln zł.

– Dofinansowanie tej inwestycji to przede wszystkim dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich, a przez to lepszy komfort życia – dodaje Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias.

Do góry