Ostrzeżenie o złej jakości powietrza – 18.04.2019 do godz. 23:59

WCZK Mazowsze 2017

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM 10 – 18 kwietnia 2019

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM2,5 – 18 kwietnia 2019

Do góry