Wiosenne sprzątanie poboczy w Gminie Wierzbica

Sprzątanie poboczy 2019

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że trwa sprzątanie poboczy na ternie Gminy Wierzbica. W dniu 17.04.2019 r. wyczyszczono pobocza dróg w miejscowości:

  1. Suliszka – Łączany
  2. Suliszka – Pomorzany

Apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz osób podróżujących przez Gminę Wierzbica o nie zaśmiecanie przydrożnych poboczy !!!

Osoby podróżujące prosimy o to by śmieci były wyrzucanie do miejsc do tego przystosowanych tj. np. śmietniki przy przystankach autobusowych, skąd zostaną odebrane przez wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa, zaś mieszkańców prosimy o wystawienia posegregowanych śmieci przed posesjami własnych domów zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej: http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=381 lub w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

Zadbajmy wszyscy o to by Gmina Wierzbica była czystym i wolnym od śmieci terenem.

Sprzątanie poboczy 2019

Do góry