Informacja o wstrzymanym odbiorze odpadów ulegających biodegradacji przez PPHU „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu na terenie Gminy Wierzbica

RADKOM Logo Spółki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu w nawiązaniu do pisma znak: ZG-Gm/2368/3173/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 do instalacji zarządzanych przez Spółkę informuje, że odbiór przedmiotowych odpadów w miesiącu kwietniu br. zostanie wstrzymany w dniu 10.04.2019 r., ze względu na wyczerpanie miesięcznej ilości odpadów wynikającej z procesu technologicznego. Wznowienie odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 nastąpi od dnia 02.05.2019 r. 

Informacja PPHU „RADKOM” Sp. z o.o. oznacza, że konsorcjum firm: PPUH „INTERBUD” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO-ESTETYKA” od dnia 10.04.2019 r. do dnia 02.05.2019 r. nie będzie realizowało odbioru odpadów biodegradowalnych na terenie Gminy Wierzbica.


Treść pisma RADKOM

Do góry