Trwa sprzątanie poboczy w Gminie Wierzbica

Śmieci rowy 2019 cz. 1

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że trwa sprzątanie poboczy na ternie Gminy Wierzbica. Do tej pory wyczyszczono już drogi prowadzące z miejscowości:

  1. Rzeczków – Wierzbica
  2. Zalesice Kolonia – Łączany
  3. Zalesice Kolonia – Zalesice
  4. Wierzbica Kolonia – Wierzbica

Apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz osób podróżujących przez Gminę Wierzbica o nie zaśmiecanie przydrożnych poboczy !!!

Osoby podróżujące prosimy o to by śmieci były wyrzucanie do miejsc do tego przystosowanych tj. np. śmietniki przy przystankach autobusowych, skąd zostaną odebrane przez wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa, zaś mieszkańców prosimy o wystawienia posegregowanych śmieci przed posesjami własnych domów zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej: http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=381 lub w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

Zadbajmy wszyscy o to by Gmina Wierzbica była czystym i wolnym od śmieci terenem.

Śmieci rowy 2019 cz. 2 Śmieci rowy 2019 cz. 1

Do góry