Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych – 2019

Wymiana kotłów

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje mieszkańców, że przyjmuje zgłoszenia do programu realizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych”

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Wspierane będą kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pelet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Zakres projektów:

  • wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych), kotłowniach osiedlowych,
  • wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w budynkach użyteczności publicznej,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

Osoby zainteresowane  proszone są o złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73,  26 – 680 Wierzbica deklaracji uczestnictwa w projekcie, dostępnego na naszej stronie w terminie do 27.03.2019 rok.


Deklaracja wymiany kotłów grzewczych (wersja edytowalna)Pobierz
Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła wymagana ilość wniosków, która pozwoliłaby Gminie Wierzbica przystąpić do programu. Dziękujemy zainteresowanym za złożenie wniosków.

Do góry