Nabór do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja GPP

Tegoroczny nabór do przedszkoli uwzględnia przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze tej Gminy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Wierzbica mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica. 

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1. Złożenie potwierdzenia o kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 11 –  18 luty       2019 r.  

Postępowanie rekrutacyjne

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 20  luty –  6 marca 2019 r. 8-15 maja 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 7 –  29 marca 2019 r. 16 maja – 5 czerwca 2019 r. 
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 6 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 2 –  8 kwietnia 2019 r. 7 – 13 czerwca 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 11  kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 16 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 18  kwietnia br. do 24 czerwca br.
7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni do daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias


Treść zarządzenia nr 3/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku

Do góry