Zaproszenie do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny trakt”

LGD 2016

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Wierzbica do wypełnienia elektronicznej ankiety. Uzyskane wyniki pozwolą Lokalnej Grupie Działania „Wspólny Trakt” na poprawę funkcjonowania samego LGD, ale również na poznanie Państwa potrzeb odnośnie zakresu działań podejmowanych przez LGD w latach 2018-2022. Badania są całkowicie anonimowe.

Link do ankiety

Do góry