Zmniejszenie kosztów ogrzewania gminnych obiektów

Pompy ciepła

„Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza” – to projekt, który został zrealizowany w Gminie Wierzbica, a którego pozytywne efekty będą widoczne przez kilka najbliższych lat.

Dzięki programowi, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (koszt zadania to ponad 7 mln zł, z czego aż 80% środków pochodziło z programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski), termomodernizacji doczekało się pięć budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Wierzbica, tj. Urząd Gminy w Wierzbicy, Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej, PSP im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, PSP w Polanach oraz PSP w Zalesicach.

– Jesteśmy jednym z większych beneficjentów tego zdania, co bardzo nas cieszy. Wystarczy tylko spojrzeć na Urząd Gminy, kiedyś jego elewacja zewnętrzna straszyła, teraz zachęca do odwiedzenia tego budynku – mówił kilka miesięcy temu Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias.

Odnawialne źródła energii. Instalacje pomp ciepła

Oprócz termomodernizacji obiektów, dzięki w/w programowi, w trzech szkołach i budynku UG w Wierzbicy, zainstalowane zostały pompy ciepła (jako źródło ogrzewania), a na dachach obiektów zamontowano panele fotowoltaiczne (jako źródło pozyskiwania prądu ze słońca). To inwestycja, która niewątpliwie zaowocuje w następnych latach. Wykorzystywanie tych nowoczesnych form, przyczyni się do: zmniejszenia ilości energii; zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, tak pożądanego przez ochronę środowiska i wprowadzoną ustawę antysmogową dla Mazowsza; a na dodatek koszty za prąd czy centralne ogrzewanie, będą o wiele niższe. Gołym okiem będzie to widoczne już za rok, gdy po lecie energii będzie w zasobach bardzo dużo. Na ten moment koszty są zrównoważone. Na dodatek szkoły i Urząd Gminy już od teraz mają nieograniczony dostęp do ciepłej wody. Ponadto trwają końcowe prace instalacyjne w budynku szkoły w Rudzie Wielkiej.

Zalety

Niewątpliwą zaletą instalacji pompy ciepła jest jej żywotność i niezawodność przez bardzo długi okres czasu. Ponadto pompy ciepła przynoszą korzyści środowisku naturalnemu. Urządzenie zużywa bowiem znacznie mniej energii niż dostarcza ciepła do otoczenia. Redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery ma kluczowe znaczenia dla ograniczenia zjawiska globalnego ocieplenia.

Dodajmy, że Gmina Wierzbica wraz z partnerem Gminą Przytyk przesunęła się z 67. na 16. miejsce w rankingu programu 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” przeznaczonych dla mieszkańców (tutaj). 

Więcej na temat programu 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” na stronie funduszedlamazwosza.eu

Do góry