Radomska oddana do użytku

Ulica Radomska

Zakończył się remont ul. Radomskiej w Wierzbicy. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w m. Wierzbica na odcinku od km 12+060 do km 13+240” wykonała firma Budromost-Starachowice Sp. z o.o.

– Wreszcie udało się przebudować tą ważną drogę. Mieszkańcy czekali długo, ale nareszcie się doczekali, co mnie bardzo cieszy. Na pewno, poprawi to komfort jazdy, ale i życia – powiedział Wójt Zdzisław Dulias.

Inwestorem był Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przebudowa kosztowała 4,5 mln zł.

Do góry