Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza

WCZK Mazowsze 2017

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia. 

Czas obowiązywania do dnia 29.11.208 r. godz. 08:00.

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM2,5 – 29 listopada

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM10 – 29 listopada

Do góry