LIII Sesja Rady Gminy Wierzbica – Ostatnia w Kadencji 2014 – 2018

LIII Sesja RG 2018

W czwartek 25 października 2018 roku w Urzędzie Gminy w Wierzbicy odbyła się ostatnia w kadencji 2014-2018 Sesja Rady Gminy Wierzbica. Początek obrad uświetnił występ artystyczny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, którzy z okazji uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica Józef Kwiatkowski, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica Sławomir Maj, Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias wręczyli podziękowania za trud włożony w prace na rzecz rozwoju Gminy Wierzbica Radnym Gminy Wierzbica, Sołtysom oraz przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich. Po uroczystym otwarciu ostatniej w kadencji 2014 – 2018 Sesji Rady Gminy Wierzbica przystąpiono do prac nad kolejnymi punktami obrad.

Materiał video z ostatniej Sesji Rady Gminy Wierzbica Kadencji 2014 – 2018:
Do góry