Podsumowanie Wyborów Samorządowych w Gminie Wierzbica

Wybory 2018

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Wierzbica za udział w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku. W głosowaniu wzięło udział około 4,5 tysiąca osób co stanowi 57% frekwencję.

Zapewniam Państwa, że udzielony mi kredyt zaufania wykorzystam na rozwój gminy i aktywację środowiska lokalnego.

Zdzisław Dulias


Wyniki z wyborów do Rady Gminy Wierzbica i Wójta Gminy Wierzbica:

Do góry