Dofinansowanie na sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

Fundusz Sprawiedliwości

W dniu 23 października 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wierzbica, zakupionych w ramach Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wspólnie z Wójtem Gminy Wierzbica Zdzisławem Duliasem, uroczystego przekazania dokonała również Pani Sekretarz Gminy Renata Leśniewska.

Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 28 300,00 zł, z czego kwota 28 017,00 zł została pozyskana z Ministerstwa Finasnów.


MS i FS


 

Do góry