Poświęcenie i nadanie sztandaru Publicznemu Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy

Dnia 18.11.2008 roku odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy. Sztandar został ufundowany przez miejscową firmę RAFIZ w uznaniu zasług szkoły w wychowywaniu i kształceniu młodego pokolenia.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, którą odprawił ksiądz biskup Zygmunt Zimowski. Podczas mszy  Jego Ekscelencja dokonał aktu poświęcenia sztandaru szkoły. Po zakończonej ofierze eucharystycznej, na sali gimnastycznej odbyła się ceremonia nadania i przekazania sztandaru dyrektorowi przez Wójta Gminy Dariusz Myśliwca i Izabele Dyczkowską z firmy RAFIZ, a następnie społeczności uczniowskiej. Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste ślubowanie oraz występy artystyczne uczniów gimnazjum.

Po prezentacji sztandaru i wystąpieniu Dyrektora Publicznego Gimnazjum Tomasza Jarzembińskiego głos zabrali zaproszeni goście. Gratulacje na ręce Dyrektora kierowali: Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Radomiu Dorota Sokołowska, Wiceprzewodnicząca  Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, Radny Sejmiku Mazowieckiego Bogusław Ferensztajn, Starosta Radomski Tadeusz Osiński, Wójt Gminy Wierzbica Dariusz Myśliwiec oraz Radny Gminy Wierzbica Marek Matejski. Wśród zaproszonych gości byli również: dyrektor Cementowni Lafarge S.A. w Małogoszczy Zbigniew Borowski, Sekretarz Gminy Monika Banaczek, Radni z Powiatu Radomskiego: Małgorzata Kowalska oraz Zdzisław Dulias, ks. proboszcz Jan Chodelski, Izabela Dyczkowska z firmy RAFIZ, Komendant Policji w Wierzbicy Wojciech Celuch, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Grzegorz Zawisza, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Wierzbica, pracownicy Urzędu Gminy. Obecni na uroczystości byli również dyrektorzy okolicznych szkół, rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy oraz społeczność lokalna.

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy. Wspaniałą oprawę muzyczną, zarówno w czasie Mszy Świętej jak i w części artystycznej, uświetnił chór z Publicznego Gimnazjum pod kierunkiem Aldony Dzik.

Do góry