Jubileusz 40-lecia zapasów w Wierzbicy

40 lat zapasów

Około 170 osób przybyło do lokalu „Jarzębina” w Wierzbicy, byłych i obecnych zawodników trenerów, działaczy, i sympatyków sportu zapaśniczego aby uczcić 40 lecie działalności tej dyscypliny sportowej w Wierzbicy.  Wśród uczestników jubileuszu nie zabrakło Mistrza Olimpijskiego z Atlanty Włodzimierza Zawadzkiego, wychowanka wierzbickich zapasów oraz jego trenera Mariana Osińskiego.

Życzenia dla środowiska zapaśniczego oraz kontynuatora działalności i organizatora jubileuszu Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK’ Wierzbica przekazał za pomocą telebimu Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Pan Andrzej Supron. Historię oraz dorobek sportowy zapasów w okresie 40 letniej działalności przedstawił Prezes MLUKS „Orlik” Pan Henryk Sitkowski.

Najbardziej zasłużeni i oddani zapasom działacze, którzy przyczynili się do rozwoju i osiągniętych sukcesów zostali udekorowani medalami Polskiego Związku Zapaśniczego, Odznakami Mazowieckiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz Listami gratulacyjnymi od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Medale Polskiego Związku Zapaśniczego, które wręczył Wiceprezes PZZ Pan Ryszard Niedźwiedzki otrzymali”:

  • Złote: Pan Mirosław Ślifirczyk – Starosta Radomski, Pan Zdzisław Dulias – Wójt Gminy Wierzbica, Pan Henryk Sitkowski – Prezes MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Tomasz Jarzembiński – Dyrektor Gimnazjum w Wierzbicy, Pan Tomasz Kaczmarczyk – Skarbnik MLUKS „Orlik” Wierzbica.
  • Srebrne: Pan Sławomir Banaczek – były członek Zarządu MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Marcin Maj – członek Zarządu MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Krzysztof Tomczyk – Przedsiębiorca z Wierzbicy, Pan Waldemar Szyszka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej MLUKS „ORLIK” Wierzbica.
  • Brązowe: Pan Sebastian Ziętek – Członek Zarządu MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pani Katarzyna Drab – Sekretarz MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Krzysztof Nogaj – członek Zarządu MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów, Pan Rajmund Łoboda – były zawodnik i trener MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Robert Rafalski – Wiceprezes MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Marcin Stąpor – trener MLUKS „Orlik” Wierzbica.
  • Odznaki Mazowieckiego Zrzeszenia LZS, które wręczył Pan Józef Maciejczak – Wiceprzewodniczący Mazowieckiego Zrzeszenia LZS, otrzymali: Pan Henryk Sitkowski – Prezes MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Adam Mosioł – były Prezes LKS „Orzeł” Wierzbica, Pan Mirosław Piskorz – trener MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Bogdan Rywacki – trener i Wiceprezes MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Sławomir Skorek – członek Komisji Rewizyjnej MLUKS „Orlik” Wierzbica.
  • Listy Gratulacyjne od Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczała Pani Ilona Jaroszek-Nowak, a otrzymali je: Pan Marian Osiński – były trener zapasów w Wierzbicy, Pan Włodzimierz Zawadzki – wychowanek zapasów w Wierzbicy i Mistrz Olimpijski z Atlanty, Pan Henryk Sitkowski – Prezes MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Franciszek Filiks – były Dyrektor ZSZ w Wierzbicy, Pan Tomasz Warski – były Prezes MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Bogdan Rywacki – Wiceprezes MLUKS „Orlik” Wierzbica, Pan Mirosław Piskorz – trener MLUKS „Orlik” Wierzbica.

Ponad to gratulacje i podziękowania dla Gminy Wierzbica, Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz MLUKS „ORLIK” Wierzbica od Prezesa PZZ   Andrzeja Suprona przekazał Wiceprezes PZZ Pan Ryszard Niedźwiedzki, a odebrali Pan Zdzisław Dulias – Wójt Gminy Wierzbica, Pan Marek Oleszczuk – Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Radomiu i Pan Henryk Sitkowski – Prezes MLUKS „Orlik” Wierzbica.

Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne, w których wystąpił artysta kabaretowy Stanisław TUTAJ i dziecięcy zespół folklorystyczny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie.


 


Do góry