Kolejne dobre informacje dla gminy Wierzbica!

PROW 2014-2020

Informujemy, że wniosek naszej gminy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, złożony w dniu 16.04.2018r, na operację pt. „Ławki solarne ze stojakmi rowerowymi – innowacja architektoniczna w gminie Wierzbica”, został rozpatrzony pozytywnie.

Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wynosi dokładnie 45 471,00 zł.

– To kolejne zewnętrzne środki, które pozyskała nasza gmina. Konsekwentnie zmieniamy Wierzbicę, nasze wnioski są opiniowane pozytywnie i oby tak dalej! – skomentował Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias.

Umowa została podpisana 11 października br.

Do góry