100-urodziny Mieszkanki Wierzbicy

Jubilatka 2018

Jedna z najstarszych mieszkanek naszej Gminy, Pani Celina Szyszka obchodziła 10 października 2018 roku setną rocznicę swoich urodzin.

Z tej okazji Jubilatce osobiście życzenia złożył Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias, Sekretarz Gminy Wierzbica Renata Leśniewska oraz kierownik radomskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, który na ręce Pani Celiny złożył m.in. list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Do życzeń również dołączyli się przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szydłowcu: Jacek Natorski – Kierownik Inspektoratu oraz Urszula Szymańska – Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.

Pani Celinie życzymy dobrego zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności i radości z owoców życia!

Do góry